Lær deg ett nytt ord om dagen

Verdien av språk

Opp gjennom årene har jeg forstått mer og mer verdien av å kunne språk. Det er så viktig i så veldig mange sammenhenger. Tidligere, egentlig for ikke så lenge siden, var det ikke så vanlig å kunne flere språk her til lands. De fleste kunne litt engelsk, for det lærte man jo på skolen og så på film. Så er det mange som har lært seg tysk eller fransk på ungdomsskolen/videregående, og kan i dag kanskje å si hva de heter og at de er 13 år. Men de seneste årene har dette endret seg veldig. Barn vokser nå opp med en mye større innflytelse av andre språk. Både gjennom Tv, internett og spill, men også på grunn av at verden har blitt mer mikset. Tidligere var det fascinerende om man hadde noen i klassen som kunne spansk, eller flyttet hit fra Spania. I dag er det helt normalt at et klasserom består av barn fra mange ulike nasjonaliteter. Verden er blitt mindre, vi reiser mer, studerer utenlands, jobber utenlands osv., og dette medfører at man ofte treffer partnere som ikke kommer fra samme sted, eller land. Dermed er det å kunne flere språk nesten blitt helt normalt. Disse personene har store fordeler i livet. Man kan jo plutselig kommunisere med mange flere mennesker. Det å kunne et språk handler jo ikke bare om å forstå hva andre sier, men man får en bedre forståelse for kulturen. Man trenger ikke reise langt for at dette skal være gjeldende. Ta for eksempel da jeg flyttet til Sverige… Ingen forsto meg! De forsto omtrent halvparten av alt jeg sa, så alle mine poenger forsvant jo. “Lost in translation”… Dermed måtte jeg legge om til svensk, og livet ble med en gang lettere. Jeg fikk endelig frem både mine poenger og min personlighet.

Så å lære et språk har mange fordeler. Det handler jo også om å forstå hva som foregår rundt en. Se for deg at du spiller en pokerturnering på nett, men du kan ikke engelsk særlig bra. Da er det ikke lett å forstå hva som skjer, hva de andre tenker eller sier. Man kan gå glipp av viktige momenter. Å lære et språk kan dermed også være å lære seg et fagspråk, i et språk man allerede kan – for å fullt forstå det man holder på med. Med dagens teknologi har det også blitt gøy å lære språk, så finn deg en ”app” og sett i gang!